Ruta otvaranja i zatvaranja Mesopusta u općini Čavle

Otvaranje Mesopusnih dana na Grobnišćini

Svake godine 6. siječnja, na blagdan Sveta tri kralja, Grobnički dondolaši, već tradicionalno, dizanjem i prvom zvonjavom velikog stiliziranog željeznog zvona u dvorištu kuće pokojnog Ivana Raka, popularno zvanog Diže, u Cipici na Cerniku obilježavaju početak "Mesopusnih" dana za tu godinu na području Grobnišćine. Zvono se skida na pepelnicu iste godine.