Napisala Gordana Gržetić

razliku od ostalih zvončara koji su predstavljali folklor svoga mjesta, dondolaši su bili seljaci koji su za taj svoj »posao« bili plaćeni. Kasnije su mladići oblačeći se u ovčje kože sa zastrašujućim maskama na glavi obilazili sela po Grobnišćini, zvonili i plašili ljude i životinje. Godine su prolazile, sve je zamrlo, dondolašima se izgubio trag, a jedini znak sjećanja na njih davali su Ranko Čabrijan i pokojni Diža, koji su oživljavali uspomene na njih zvonjavom,

Prema razgovoru sa starijim mještanima s područja Grobnišćine napravljena je idejna skica za masku i odjeću dondolaša, nabavljeni su koža i zvonci, maske su se izradile ručno i pohod je mogao početi. Mještani su objeručke prihvatili ophodnju dondolaša po Grobnišćini, a to se najbolje vidi i po dočecima u pojedinim naseljima, gdje mnoštvo mještana s radošću dočekuje dondolaše.  

Danas ova Udruga broji stotinjak članova, među kojima i petnajstak mališana u dobi od dvije do dvanaest godina. Zainteresiranih za učlanjenje u ovu Udrugu ima daleko više, međutim, sama nabavka uniforme iziskuje znatan financijski izdatak koji podmiruju sami dondolaši. I izrada maske je u vlastitom aranžmanu, što svakom dondolašu daje mogućnost da ju obilježi nekim svojim viđenjem.  

Svoj rad na obnovi zaboravljenih, a nekada omiljenih grobničkih običaja dondolaši obavljaju uz pomoć Općina Čavle i Jelenje, sredstvima od članarine te u suradnji sa sponzorima, a pomoć u radu pružaju im sve udruge na području Grobnišćine a posebno Čavjanski Vatrogasci . Dobru suradnju imaju i s ostalim zvončarskim udrugama.

Dijelite sadržaj na;

O NAMA NA

 

Rojeni san Grobničan

I otac i mater tu su se rodili
i nono i nona su Grobničani bili
i si su puno lumpali i pili
i veliku su starost doživili

Rojeni san Dondolaš

I naši pranonići vavik su zvonili
i otac i nono su Dondolaši bili
i si su puno lomili i pili
za maškarami sakud su hodili

Kad zazvone Dondolaši
se se trese se se praši
si kantaju si tancaju
zvonci jako dondolaju

Kuda projdu Dondolaši
se se lomi se se praši
teški zvonci kreče škinu
potres trese Grobnišćinu

Kad se spuste Dondolaši
prema Riki uz Ričinu
pomest će po Fijumeri
i po Korzu su prašinu

Kad obajdu Dondolaši
se i jednu oštariju
strašit će po Grobnišćini
i po Riki mulariju

Kad zazvone Grobničani
se se trese od žestine
odvavik su Dondolaši
ponos naše Grobnišćine

Rojeni san Grobničan