Događanja 2014

MORETE NAS U ŽIVO VIDET 
 
14.12.2013.
- Gostovanje  Svetomartinski krampusi  - Sveti Martin
 
06.01.2014.
- Diganji zvonca ( Cipica – Cernik )
11.01.2014.
- Opiranji Mesopusta 2014 općina Čavle
 
12.01.2014.
- Opiranji Mesopusta 2014 općina Jelenje
 
17.01.2014.
- Diganji pusta - Pašac na 19,00 ur
 
19.01.2014.
- Mići Dondolaši va Marčejih na 11,00 ur
 
25.01.2014.
- Halubajski karneval» Viškovo ( hodeć 'z Jelenja )
 
26.01.2014.
- Vela povorka va Crikvenici
 
01.02.2014.
- Dvanajsta "Grobnišćina zvoni"
  (500 zvoncih-ovo leto va Dražicah)
 
08.02.2014.
- Gostovanje Kukuljanovo
 
15.02.2014.
- Riječki KORZO (humanitarna  akcija  10,00 ur - Dondolaši -
   udruga za sindrom DOWN 21)
 
15.02.2014.
- Jelenska BALINJERADA
 
15.02.2014.
- Mići Dondolaši na Čavji (dječja reduta)
 
01.03.2014.
- Zvončarska smotra - Matulji
 
02.03.2014.
- Riječki karneval
 
04.03.2014.
- Zapiranji Mesopusta općina Čavja
 
06.12.2014.
- Gostovanje  Eggersdorf  Austria
 

 

Dijelite sadržaj na;

O NAMA NA

 

Rojeni san Grobničan

I otac i mater tu su se rodili
i nono i nona su Grobničani bili
i si su puno lumpali i pili
i veliku su starost doživili

Rojeni san Dondolaš

I naši pranonići vavik su zvonili
i otac i nono su Dondolaši bili
i si su puno lomili i pili
za maškarami sakud su hodili

Kad zazvone Dondolaši
se se trese se se praši
si kantaju si tancaju
zvonci jako dondolaju

Kuda projdu Dondolaši
se se lomi se se praši
teški zvonci kreče škinu
potres trese Grobnišćinu

Kad se spuste Dondolaši
prema Riki uz Ričinu
pomest će po Fijumeri
i po Korzu su prašinu

Kad obajdu Dondolaši
se i jednu oštariju
strašit će po Grobnišćini
i po Riki mulariju

Kad zazvone Grobničani
se se trese od žestine
odvavik su Dondolaši
ponos naše Grobnišćine

Rojeni san Grobničan