Dondolaši

Utorak 12.02.2013.  Obahajanji po Čavji i palenji pustića na 18,00h zada doma na Čavji
Nedija 10.02.2013.  Riječki karneval
Sobota 09.02.2013.  11,00h- Kastav, 13,00 "Zvončarska smotra" Matulji
Nedija 03.02.2013.  Dvanajsti "MAŠKARANI PLATAK 2013"
Sobota 02.02.2013.  Jedanajsta "GROBNIŠĆINA ZVONI 2013"
Nedija 27.01.2013.  Gostovanje va Đakovu na karnevalu"Đakovački Bušari"
Sobota 26.01.2013.  Balinjerada va Jelenju
Sobota 19.01.2013. "Halubajski karneval" Viškovo (hodeć z Jelenja)
Nedija 13.01.2013.  Obahajanji po općini Jelenji
Sobota 12.01.2013.  Opiranji "Mesopusta 2013" općina Čavja
Petak 06.01.2013.  Diganji zvonca (pu pok.Diže - Cernik) na 18,00h

Dijelite sadržaj na;

O NAMA NA

 

Rojeni san Grobničan

I otac i mater tu su se rodili
i nono i nona su Grobničani bili
i si su puno lumpali i pili
i veliku su starost doživili

Rojeni san Dondolaš

I naši pranonići vavik su zvonili
i otac i nono su Dondolaši bili
i si su puno lomili i pili
za maškarami sakud su hodili

Kad zazvone Dondolaši
se se trese se se praši
si kantaju si tancaju
zvonci jako dondolaju

Kuda projdu Dondolaši
se se lomi se se praši
teški zvonci kreče škinu
potres trese Grobnišćinu

Kad se spuste Dondolaši
prema Riki uz Ričinu
pomest će po Fijumeri
i po Korzu su prašinu

Kad obajdu Dondolaši
se i jednu oštariju
strašit će po Grobnišćini
i po Riki mulariju

Kad zazvone Grobničani
se se trese od žestine
odvavik su Dondolaši
ponos naše Grobnišćine

Rojeni san Grobničan