Događanja 2011

Utorak
08.03.2011.
Zapiranji "Mesopusta 2011"
(obahajanji po općini Čavja)
 
Nedija
06.03.2011.
Riječki karneval  
Sobota
05.03.2011.
"Zvončarska smotra" Matulji  
Sobota  19-20
02.2011.
Gostovanji Mamojada (Sardinia) (Italia)
 
Nedija
13.02.2011.
Gostovanji Đakovo "Đakovački Bušari"
 
Sobota
12.02.2011.
"Jelenska BALINJERADA"  
Sobota i nedija
5-6.02.2011.
Treći grobnički "Maškarani vikend 2011"
Deveta "GROBNIŠĆINA ZVONI 2011"
"MAŠKARANI PLATAK 2011"
 
Sobota
22.01.2011.
"Halubajski karneval" Viškovo
(hodeć z Jelenja)
 
Pondijak
17.01.2011.
Podiganji Pusta va Pašcu  
Nedija
09.01.20
Opiranji  "Mesopusta 2011" općina Jelenji
 

Sobota
08.01.2011.

Opiranji  "Mesopusta 2011" općina Čavja
 
Četrtak
06.01.2011.
Okupjanji pu zvona va Cerniku  

Dijelite sadržaj na;

O NAMA NA

 

Rojeni san Grobničan

I otac i mater tu su se rodili
i nono i nona su Grobničani bili
i si su puno lumpali i pili
i veliku su starost doživili

Rojeni san Dondolaš

I naši pranonići vavik su zvonili
i otac i nono su Dondolaši bili
i si su puno lomili i pili
za maškarami sakud su hodili

Kad zazvone Dondolaši
se se trese se se praši
si kantaju si tancaju
zvonci jako dondolaju

Kuda projdu Dondolaši
se se lomi se se praši
teški zvonci kreče škinu
potres trese Grobnišćinu

Kad se spuste Dondolaši
prema Riki uz Ričinu
pomest će po Fijumeri
i po Korzu su prašinu

Kad obajdu Dondolaši
se i jednu oštariju
strašit će po Grobnišćini
i po Riki mulariju

Kad zazvone Grobničani
se se trese od žestine
odvavik su Dondolaši
ponos naše Grobnišćine

Rojeni san Grobničan