Izborna skupština 2016

Izborna skupština održana je 27.11 2016.

Izabran je novi upravni odbor u sastavu
Alen Haramija,
Silvano Klić,
Rafael Pešut,
Dragan Linić 
Ivan Mavrinac 

Za predsjednika i tajnika izabrani su Saša Jovandić i Loris Maršanić.
Na izboru za najdondolaša 2016. leta najviše glasih dobil je
Vanja Perić uz kojeg su u izboru bili Daniel Grabar i Danijel Fućak.

 

 

Dijelite sadržaj na;