Arhiva 2010

 Mesopust 2010  -  16.02.2010

        Sobotu 13.02.2010.leta  na tancih ki se zovu "Grobnička noć" zivučevali smo tombulu ku smo prodavali celi mesopust. Fran Fućak je zivukal si broji a nadan se da ćete baš vi dobit skuter ki je za glavnu nagradu.
Zivučeni su ovi broji:
0228, 1706, 0008, 1156, 0147, 0886, 0394, 1303, 0236, 0231, 1134, 0281, 0257, 1001, 0501, 1634, 1628, 1536, 0201, 1278, 0282, 1052, 0289, 0987, 0522, 0296, 1140, 0106.
Se nagrade moru se podignut do 01.04.2010. leta

Za informacije morete nazvat na 091- 125-9085 (Davor)
Odbor "Grobnički dondolaši" 

 Gostovanje Pernik (Bugarska) i Cernik (Novogradiški)

        Još na prošlogodišnjoj Grobnišćini zvoni smo znali da ćemo poć na najveći i najstariji karneval tradicijskih maski (zvončarih) na svitu a toj sigurno SURVA va Perniku (Bugarska). Z naši gosti ki su bili pu nas a to su kukeri (zvončari) z Dolne Sekirne općine Breznik smo se lani dogovorili da ćemo se videt 2010 na SURVI i to se j` dogodilo.
Tuliko toga nan se j` lipoga dogodilo da neznan od kud ću počet. No ukrcali smo se nas 47 va bus četrtak 28.01. na pol noći i pomalo krenuli put Bugarske. Kod i saki put kad se krene na put od hijadu kilometrih i više ekipa zajedno počme jako feštat a to se j´ dogodilo i ovi put. Jako sost i kantat kadi god se stane pa tako i po Srbiji. Put je dobro prošal uz zezanciju i jako puno smiha. Gospodin Rumen Nikolov z grupe Dolna Sekirna nas je čekal na
Bugarskoj granici, (da nebi zalutali) i otpejal nas va mesto z istin imenon kod i hotel Gorna Banya. Va hotelu su nas već čekali gosp. Ivanka Vasileva ka poveda si mogući zajiki i gosp. Andrey Spasov ki poveda engleski, oni će nas pratiti va stopu si ovi dani.(čak su i spali va našen hotelu ča još nigdi nisan videl). Šli smo na večeru jedno 50 metrih od hotela, povečerali zasopli, zakantali, zakartali i šli na zasluženi odmor. Sobotu smo se digli na osan i krenuli put Pernika na prvo prestavjanji. Pozvano je 30 stranih (a od najdaje su bili Kinezi) i 130 Bugarskih grup (pol sobotu i pol nediju). Mi smo nastupali zadnji va stranih grup a naši prijateji prvi od Bugarskih grup, tako da smo se družili i va samoj povorki. Na prestavjanju napravili smo četiri kola i se je prošlo za pet (to se j` videlo po reakciji publike). Potli prvog prestavjanja šli smo na obed i pomalo se pripravjat za drugo prestavjanje a to je samo na pozornici za strane grupe. Kad smo i to obavili šli smo na večeru i parićat se za druženje znašimi prijateji (bar su oni tako rekli). Zakupili su jedan restoran samo za našu i njihovu grupu. Kad smo došli va taj restoran imeli smo i ča videt, puni stoli pit i jist (stvarno su nas iznenadili aš nismo znali da su se tuliko potrudili oko nas). Normalno počela je zabava i red našeg tanca i red njihovoga tanca. Odličnu zabavu su nan priuštili prijateji z Dolne Sekirne (kad znamo da jin selo broji oko 200 stanovnicih). No rabilo je mislet na drugi dan kadi smo još jedanput ponovili kod i sobotu i potli večere smo se parićali za ća. Dondolaši ne gredu nikamo ako ne nauče ili ne vide neč novoga tako da smo šli (makar dosta kasno ) va glavni grad Sofiju na par ur i tek onda put Hrvatske. Kad smo ušli va Hrvatsku prvo smo šli posjetiti spomen dom „Ovčara“ i Vukovar, kadi se još osjeti posledice prošloga rata. (niki ni ostal ravnodušan). Potli Vukovara šli smo prema općini Cernik (Novogradiški) kadi smo već imeli dogovor za nastup. Tamo nas je dočekala cela njihova (Cernička) i naša (Čavjanska) garnitura političarih (načelnici i općinski vjećnici). Šli smo najprvo va Novu Gradišku pozvonit pa va općinu Cenik kadi su judi prvi put va životu videli tako ča na njihovih ulicah i onda na jedan taman parićan obed (govorin taman aš nan je tako dobro sel....). I tu smo kod i obično zasopli malo mi malo oni i konačno krenuli prema doma. Na Čavju smo došli oko desete ure i brzo šli doma na zasluženi odmor. Ovun prilikun se zahvajujen našimi prijateji z Bugarske kod i našimi Cerničani na teplon i srdačnon dočeku.   ŽIVIO PUST !!!
napisal: A.Žeželić

 Mesopust 2010

        Mesopust 2010 na Grobnišćini ni počel va 2010 letu nego kod i sako leto redovnun skupštinun udruge Grobničkih Dondolaših ka se je održala 29.11.2009.leta. Na skupštini su tijela udruge dale svoja izvješća ka su sa glasanjen celoga članstva odobrena, dale su se nove smjernice udruge i biral se j` „Naj Dondolaš za 2009.leto“. Ovo leto nominirani za tu nagradu su bili: Branko Fućak (Pašac), Vanja Perić (Podrvanj) i Josip Sudan (Pohum). Si člani udruge su glasali dva kruga (aš ni nijedan član va prvon krugu dobil većinu). Naj Dondolaš 2009. leta je Vanja Perić (Podrvanj). Na skupštini smo prestavili za naših prvih deset let djelovanja i naš prvi broj lista ki se zove „DONDOLAŠ“ a morete ga pročitat i na našoj stranici. Tek kad smo zadovojili se ča se rabi kod udruga mogli smo počet z „Mesopust 2010“
Kod i sako leto počinjemo na blagdan Sveta tri kraja z jednin okupjanjen va Cerniku pu našega zvona. Obisimo zvono prvi pozvoni dondolaš leta i se more krenut. A krenulo j` zajedno sobotu 9.01. zopiranjin mesopusta va općini Čavja i 10.01. va općini Jelenji. Ovo leto po prvi put na opiranju nismo imeli baš sriće ča se tiče vrimena. Jutro smo se skupili napravili kod i sako leto smotru judih i opreme, a daž ni prestajal padat. Čekali smo jednu uricu i kad je prestalo padat krenuli smo. Ni prošlo puno vrimena kad je počel ponovo daž padat i se do kraja ni prestalo. Bili smo mokri do kože, a da su i sikera padale mi bi prošli sa mesta aš nas judi dočekuju i po najvećen dažju. Nedija je pasala va lipšen vrimenu i po običaju smo krenuli z Podkilavca pa Dražice – Pohum – Soboli – Zastenice – Grad Grobnik – Kačani – Lukeži i večera pu MAME va Jelenju.
Na Antonju (17.01)
smo bili pozvani va Pašac da zajedno s Paščanskin maškarami podignemo pustića i da i va ton kantunu Grobnišćine počme mesopust. 23.01. kod i sako leto do sad šli smo na karneval va Viškovo. Lipo z Jelenja nahodeć priko Kopice nogu- nanogu i dojde se do Viškova.
Posebno moran napomenut da od 24.01.i mamo novi prijateji a to su Kukuljanski zvončari. Lani su se okupili, ovo leto su nas zvali da skupa pozvonimo po Kukujanovu i mislin da je fešta uspjela.
Nemoran posebno napomenut da ovun prilikun još jedanput od srca zahvajujen na teplemu dočeku sakuda kadi smo bili. Sad smo negdi na pol puta i krećemo dokla god ne završi Mesopust 2010. ŽIVIO PUST!!!
napisal: A.Žeželić

Dijelite sadržaj na;

O NAMA NA

 

Rojeni san Grobničan

I otac i mater tu su se rodili
i nono i nona su Grobničani bili
i si su puno lumpali i pili
i veliku su starost doživili

Rojeni san Dondolaš

I naši pranonići vavik su zvonili
i otac i nono su Dondolaši bili
i si su puno lomili i pili
za maškarami sakud su hodili

Kad zazvone Dondolaši
se se trese se se praši
si kantaju si tancaju
zvonci jako dondolaju

Kuda projdu Dondolaši
se se lomi se se praši
teški zvonci kreče škinu
potres trese Grobnišćinu

Kad se spuste Dondolaši
prema Riki uz Ričinu
pomest će po Fijumeri
i po Korzu su prašinu

Kad obajdu Dondolaši
se i jednu oštariju
strašit će po Grobnišćini
i po Riki mulariju

Kad zazvone Grobničani
se se trese od žestine
odvavik su Dondolaši
ponos naše Grobnišćine

Rojeni san Grobničan