Arhiva 2009

 

Ričina - Baška - Aalborg (Danska)             2009

Neki bi rekal da ako ni niš novoga na stranici da mi niš ne delamo  ali to ni istina aš smo va motu ko nikad do sad va ovo vrime. Neznan ni od kuda da krenen.Nediju 26.04.2009.leta napravili smo ko i sako leto do sad godišnje druženje na Ričini. Šetemanu dan pred prvi maj organiziramo velu feštu za si naši člani, prijateji, sponzori i simpatizeri. To nan je prava prilika da i mi počastimo si judi ki nas sako leto dočekaju po selih. Druženje je trajalo od 10 jutro pa do jedno 8 večer, se sej pojilo i popilo a to za nas znači daj fešta uspjela. Došli su nan i dragi gosti zvončarih i drugih udrug ke se bave z maškarami ča nan je jako drago. Nadan se da ćemo se i drugo leto tako lipo zabavit.
Sobotu 09.05.2009.leta na poziv organizatora po prvi put smo bili va Baškoj na otoku Krk-u na manifestaciji Crna ovca. Moren reć da su nas ugodno iznenadili s gostoljubivošću i s puno raznoraznih dagađajih taj dan.Toj se bilo samo ugrijavanje za veli put od 3.600 Km ki nas je čekal od 21.do 25.05 2009.leta. Potli par misecig parićavanja došal je i taj dan kad smo krenuli put Aalborga va Danskoj. Krenuli smo sredu 20.05 na pol noći. Vozili smo se celu noć i pol dana do Hamburga kadi smo dogovorili da ćemo prespat i odmorit se za još 500 km do Aalborga. Čin smo se smestili va hotelu zišli smo prošetat po gradu. Hamburg je veli lučki grad a mi smo videli samo jedan mići del i to nan sej pijažalo. Kad smo odmorili jednu noć krenuli smo daje prema Danskoj. 22.05. smo došli va Aalborg oko tri ure zapolne, smestili smo se  i parićali za prvu povorku. Petak večer je bila namjenjena za prestavjanje 15 međunarodnih pozivnih grup med kimi smo bili i mi. Pasali smo jedno 2 km po gradu i došli va gradski park Kildeparken. Va parku je bila vela pozornica kadi smo se mogli 10 minutih predstavit. Na pozornicu je zišla najprvo Linda Gizdulić i počela pjevat pjesmu Tu je jubav moja, pa su došli Meštar Toni i aktualna krajica Riječkog karnevala Tea Kik. Kad je završavala pjesma, mi smo došli na pozornicu i napravili kolo kako rabi a kad smo mi završavali došli su naših pet muzikantih  pa smo si skupa zakantali par pjesam. Drugi dan smo šli va glavnu povorku z 25.000 maškar i 100.000 gledaocih. Toj do sad najveći karneval na kon smo bili. Hijade i hijade maškaranih judih sa za nas čudnin načinon zabave (napit se čin prvo i leć potloh). Potli povorke imeli smo jednu internu zabavu tamo kaj smo spali, šli smo se odmorit i parićat za put nazad. Jutro smo pomarendali i pomalo krenuli put nazad. Na večeru smo stali va Njemačkoj va jednon lipon turističkon gradiću Hann. Munden, celu noć smo se vozili po ravnici Njemačke a jutro smo va Austriji stali va Burg Hohenwerfen. Jedan prelipi dvorac kadi se j` snimal film Orlovo gnjezdo. Pogjedali smo predstavu z orlimi ka nas se j` jako dojmila. I nakon 33 ure vožnje došli smo na našu Grobnišćinu kadi su nas dočekali naši vjerni vatrogasci i stari-novi načelnik Lambaša. Popili smo osvježavajuće piće zasopli dve,tri i šli na zasluženi odmor.
snimke 
napisal: A.Žeželić


Mesopust 2009                     27.02.2009

 Večer na tancih ka se zove "Grobnička noć" zivučevali smo tombulu ku smo prodavali celi mesopust. Fran Fućak je zivukal si broji a nadan se da ćete baš vi dobit skuter ki je za glavnu nagradu.
Ovdi morete videt broji tombule ki su zivučeni va pdf-u.
"Mesopust 2009" Sobotu potli našega opiranja 17.01. na Antonju smo bili pozvani na diganje gradske zastave grada Rijeke na Krimeji ku su organizirali Krimejski feštari  a gosti smo bili mi i
Zametski zvončari. Bilo nas je oko četrdsetak pozdravili smo gosp. Obersnela i meštra Tonija zabavili se jedno uru i krenuli na poziv Vilija pozvonit po Pašcu i njimi pomoć dignut pustića. Za taj dan dosti aš na 9 večer su počeli tanci na Čavji.
Sobotu 31.01. smo kod i sako leto do sad šli hodeć na Viškovo čez Kopicu. Oko osan i pol jutro krenuli smo z Jelenja, stali smo se osvježit na šest mestih (na čemu se zahvajujemo judimi ki su nas dočekali i počastili) i tako malo pomalo evo nas na Viškovskon karnevalu. Jako lipo nan je bilo kod i sako leto.
23-24-25.01.2009. Gostovanje Stuttgart na prvi Europski tradicijski karneval. Uz nas tamo su se još prestavili Halubajski i Žejanski zvončari. Toj ipak najveći tradicijski karneval na kon san ja bil. Grupe su došle z Švicarske, Austrije, Belgije, Italije, Portugala, Španjolske, Engleske, Slovenije, Mađarske i Njemačke. Samo događanje se nemore va par rečih napisat tako da pogjedate slike.
Sobotu 07.02. jedva smo dočekali Grobnički maškarani vikend ki se sastoji od dve manifestacije a prva je " sedmi  međunarodni  tradicijski - izvorno folklorni karneval "Grobnišćina zvoni 2009" va organizaciji Grobničkih dondolaših uz pomoć turističkih zajednicah i općin Čavje i Jelenja aš bez njih nebimo mogli ovako veli projekt napravit.
Ovo leto gosti su nan bili ;
1. FEŠTARI (Zoretići) 2. GROBNIČKE TRADICIJSKE MASKE 3. FUBVE – Krampusi (Eggersdorf – Austria) 4. KORANT (etnografsko društvo Markovci - Slovenija) 5. KUKERI-SURVAKARI - Dolna Sekirna (općina Breznik - Bugarska) 6. MUNSKI ZVONČARI (Mune) 7. ĆIĆSKI ZVONČARI (Lanišće) 8. BREŽANSKI ZVONČARI (Bregi) 9. GRIŠKI KRABUNOSI (Grižane) 10. ŽEJANSKI ZVONČARI (Žejane)11. MUZIKA KRIMEJSKI FEŠTARI (Krimeja) 12. ZVONČARI KORENSKO-VLAHOV BREG (Jušići) 13. HALUBAJSKI ZVONČARI (Viškovo) 14. GROBNIČKI DONDOLAŠI

Se skupa okupilo sej oko 500 tradicijskih mask, nažalost vrime nas ni poslužilo i celi dan nan je padal daž tako da smo većinu vrimena bili va vatrogasnon domu va Dražicah kadi smo se i okupjali. Po najvećen dažju krenuli smo mi i Halubajski zvončari priko poja do Krenovca kadi nas je Dragan Šupak dočekal zjist i pit a ostali gosti su došli tamo z busimi. Kad smo se malo osvježili, se grupe su krenule skupa bez obzira na daž put doma na Čavji. Si smo bili mokri do kože ali isto tako zadovojni aš je uspjela manifestacija.
Druga manifestacija vikenda nediju 08.02. je Maškarani Platak va organizaciji Turističke zajednice općina Čavja, općine Čavja i Radio Rijeke. Uz nas tu su bili i naši gosti z Bugarske, Austrije i puno domaćih maškar. Sakakove nimotarije su se vajale po snigu, uvjerite se i sami na slikah.
Sobotu 14.02. bili smo na balinjeradi vas Jelenju. Na ovoj manifestaciju smo bili samo zadnje dve leta  i moremo reć da joj predviđamo dobru budućnost.
Taj isti dan naši mići Dondolaši su bili na Riječkon karnevalu  i simi pokazali kako to delaju Grobnički Dondolaši. Pokazali su se va pravomu svitlu i opravdali naše nedohajanje na Riječki karneval ovo leto.
Nediju 15.02. smo bili na gostovanju va San Michele all Adige (Italija). Pozvali su nas naši prijateji kih smo upoznali kad smo bili va Bugarskoj. Toj jedan mali simpatičan karneval i moren reć da su nas lipo i bogato ugostili na čemu jin se zahvajujen. Va San Michele all Adige smo posjetili i muzej tradicionalnih starih zanatih ali isto tako i instrumentih i maskih i moren reć da se imaju ščin pohvalit.
Sobotu 21.02. standarno naše gostovanje va Matujih, kadi smo kod i sako leto pokazali da se ne šalimo. Prvo Matuj smo posjetili zavičajni muzej va Rukavcu a potli povorke šli smo va Pašac kadi nas je familija našega člana Branka Fućka počastila z 50 kil tripic. Saka jin čast (da bog da i kletu)
Nediju 22.02. smo bili na gostovanju va Ptuju (Slovenija). Prisustvovalo je osam zemalja  s tradicijskin ali i novimi maskami. Delali smo sedan kol i bez obzira na trenutnu političku situaciju mislin da su judi bili jako zadovojni znašin prestavjanjen  a isto tako i mi smo zadovojni zgostovanjen.
Utorak 24.02 je došal i taj dan kad se finjuje i radi čega postojimo a to je zapiranje „Mesopusta 2009“. Vavik san rekal da smo sakuda zvonili maj nekako najlipše pozvonit po našoj Grobnišćini. Zajedno jutro se osjeti neki lipi ugođaj va zraku  a da ne govorin kad delamo kolo va Bajčevon selu, Rakovon selu, Kosorcih, Hrastenici, Maršićih, Halovcu, pa va Pomorcu pu Rada, va osnovnoj školi Čavja, pa na donjoj cesti (pu Greena), Mavrincih, pa pu Diže, Cerniku, Podvrhon, Žubrovon selu, Lišćevici, Krenovcu i na kraju na Čavji kadi nas dočeka puno judih. I ovo leto Čavjanske maškare su na svoj način zapalile pustića, predali kjuči općine načelniku Lambaši i na kraju smo si lipo zatancali va domu uz Marinero band. Došla je korizma i judi će se nečega odreć a mi ćemo se odreć da negremo ni na jedno gostovanje za vrime korizme, ma zajedno potli se parićujemo na jedan dugi put ma van sad neću reć kamo, neka to bude jedno iznenađenji.
napisal: A.Žeželić
 


Pjesma "Grobnišćina"                 04.02.2009

Tekst: Tatjana Udović i Anđelo Grlaš
Glazba: Anđelo Grlaš

Aranžman: Kamenar


Izvodi: Anđelo Grlaš 

Pjesmu poslušajte i spržite ovdi: GROBNIŠĆINA

Z Grobnišćine ja san
Od tu koreni vučen
Na Grobniku ja bivan
Od tuda ća ne gren.

Kad jutro se zbudin
Pogjedan čez poneštru
Kraj svoj ugjedan
Pak pomislin na feštu.

REFREN:
Zakantajmo, zasopimo
Bubanj i trumbetu,
Od srca kantan:
Grobnišćino najlipša si mi na svitu.

Kad moja kunpanija
Va konobu zajde
Jića i pića
Tu vavik se najde.

 
A još kad zasope
Bubanj i trumbeta
Fešta je vela
Ka nikomu ne smeta.

REFREN:
Zakantajmo, zasopimo
Bubanj i trumbetu,
Od srca kantan:
Grobnišćino najlipša si mi na svitu.

Dojde vrime pusta,
Zvonci se luštraju,
Grobnišćina zvoni
Dondolaši vragaju.
Aš stare užance
Va srcu ja nosin
Grobnišćino lipa
s tobun se ponosin.
 


uredil: A.Žeželić 

Opiranji "Mesopust 2009"                 10-11.01.2009

"Mesopust 2009" , kod ča si znate Grobnik ima dve općine a to su općina Čavja i općinu Jelenji tako da mi opiranji rastegnemo na sobotu i nediju. Sobotu nas se j` skupilo jedno pedesetak zada doma na Čavji na 8 ur, pomalo smo krenuli najprvo na fritule i rakijicu pu familije Žeželić i onda put Bajčeva sela, Rakova sela, Kosorci, Hrastenica, Market Dikom, Halovac, Kaffe Green, Mavrinci, onda pu našega pokojnoga Diže pa Cernik (pu Banih) pa Podvrh, Žubrovo selo, Lišćevica, Krenovac, i onda dom Čavja kadi j` udruga Čavjanske maškare digla pustića ki se ovo leto zove IVO SERENADER. (nadan se da će lipo goret 24.02.2009.leta). No ni tu ni kraj aš dobro znate da Grobnički Dondolaši drže maškarani tanci na Čavji ki počinju saku sobotu na 9 večer. Uz Dondolaši tamo ćete srest i Konobu Kalesin i Marinero band (to j` stari sprovani recept). Tanci traju do 4 jutro ali sedno nan se ni grustilo nediju  nać va Podkilavcu na 9.30 ur. Isto nas se je okupilo pedesetak pa smo šli put pod noge prema Dražicami, Jurčevo selo, Kalina, Pohum, Soboli, Zastenice, Grad Grobnik, Kačani, Lukeži i Jelenji. Kod i sako leto MAMA nas je dočekala va Lovačkon Rogu zodličnun večerun.   Va dva dana smo prohodili oko četrdeset kilometrih ali sa srića čaj bilo jako lipo vrime tako da ni bilo niš teško. Na sih ovih štacijah dočekali su nas judi kod ča se dočekuju kraji. Sega za jist i pit z osmehon na licu i steplin srcen na ča jin se teplo zahvajujemo po ki zna ki put.
Pogjedajte slike ovdi i na YouTube 1.del - 2.del
napisal: A.Žeželić

Dijelite sadržaj na;

O NAMA NA

 

Rojeni san Grobničan

I otac i mater tu su se rodili
i nono i nona su Grobničani bili
i si su puno lumpali i pili
i veliku su starost doživili

Rojeni san Dondolaš

I naši pranonići vavik su zvonili
i otac i nono su Dondolaši bili
i si su puno lomili i pili
za maškarami sakud su hodili

Kad zazvone Dondolaši
se se trese se se praši
si kantaju si tancaju
zvonci jako dondolaju

Kuda projdu Dondolaši
se se lomi se se praši
teški zvonci kreče škinu
potres trese Grobnišćinu

Kad se spuste Dondolaši
prema Riki uz Ričinu
pomest će po Fijumeri
i po Korzu su prašinu

Kad obajdu Dondolaši
se i jednu oštariju
strašit će po Grobnišćini
i po Riki mulariju

Kad zazvone Grobničani
se se trese od žestine
odvavik su Dondolaši
ponos naše Grobnišćine

Rojeni san Grobničan