Arhiva 2007


Nediju 23.12.2007.leta dojdite pogjedat štoriju "BOŽIĆ PO NAŠU"


Deseti festival "Grobnička Skala"     01.12.2007. 

Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine je po deseti put organizirala festival „Grobnička Skala“ kadi se je mogla čut samo domaća beseda i muzika. Na čelu organizacije je
gospođa Vlasta Juretić i naše vredne Grobnišćice ke su po ki zna ki put pokazale i dokazale kako se profesionalno obavi to delo. Va domu na čavji ni bila slobodna ni jedna stolica a ni ulaznic ni bilo za kupit par dan prvo, to samo dokazuje kuliko judi žejno očekaju tu našu domaću besedu.
Na kraju samo moren reć, da mi je žal ča se „Skala“ ne održava bar jedanput misečno. Publiki se je najviše pijažala „Vražja Đina“ ku su otkantali „Trio Eureka“ a žiri je pak za najboju pjesmu zibral pjesmu „Istina“ ku je kantala Ivana Majcan.
Pogjedajte slike ke je slikal Damir Ban.
napisal: A.Žeželić


Godišnja izvještajna skupština       02.12.2007.

Va dvanajston misecu, kod i sako leto, udruga Grobnički Dondolaši održala j godišnju izvještajnu skupštinu.
Na skupštini su, osin članih same udruge, bili predstavniki općinske vlasti, mediji, prijateji i si judi kin nič znače Grobnički Dondolaši.
Za uvodnun besedun i financijskin izvješćen, koga j pročital predsjednik udruge Nikola Vrančić, svoja izvješća su pročitali i predsjednik Časnoga suda Saša Jovandić i predsjednik Nadzornoga odbora Zoran Manjgotić.
Na točku dnevnoga reda j pod razno Robert Zaharija va ime Općine Čavle pozdravil prisutni i pohvalil rad udruge, a to su isto napravili Mitja Ivančić predstavnik Škoromatih z`Podgrada (Slovenija), Šupak Živko predsjednik TZ općine Čavle i predsjednica udruge Grobnišćina zemja Biserka Fućak.
Ovo leto se j po prvi put zibiral i najboji dondolaš za 2007. leto. Člani udruge su predložili tri kandidati, a to su Saša Jovandić, Loris Maršanić i Zoran Manjgotić (Nono). Za najbojega dondolaša 2007 leta tajnin je glasovanjin zibran Saša Jovandić.
Predstavjena j i po prvi put pušćena nova pjesma, ku je napisala gospa Zdravka Žeželić-Alić, uglazbil ju j` gospodin Anton Mario Kamenar.(morete ju poslušat ovdi) Skupštinu su svojin nastupon zabavjali Linda Gizdulić i Eureka band, a zakusku j parićala Konoba Kalesin.
napisal: A.Žeželić


Kako j` to počelo 1999.leta         27.11.2007.

Parićujemo godišnju skupštinu ka će se održat nediju 02.12.2007.leta na 6 večer va domu na Čavji. Novost ku ćemo napravit je ta da ćemo zibrad med sobun najbojega Dondolaša  2007.leta a to ni moglo proć da se ne domislimo kako j` počelo se to.
Ukjučili smo mozak i sjetili se ki su ti judi ča su 1999.leta osnovali

"Udrugu Grobnički Dondolaši"
va ovakovoj formi kod ča je sad:
IDEJNI ZAČETNICI :
DUŠKO ŽEŽELIĆ, FRENKI FUĆAK,
SAŠA JOVANDIĆ,  RODI ŠTOKIĆ, ALJOŠA ŽEŽELIĆ
-- PRVI ZVONAC JE STORIL  Zdravko Margetić - ZEBIĆ
-- PRVU KRABUJU J` STORIL  Nikola Vrančić - KOLJA
-- PRVU ŽUNTU J` STORIL  Saša Jovandić - SALE

NA PRVOJ SLUŽBENOJ ZVONJAVI  2000.leta

 

NA RIJEČKOM KARNEVALU BILI SU :

RANKO ČABRIJAN rođ. 1946.g. CERNIK
ALJOŠA ŽEŽELIĆ rođ. 1967.g. ČAVJA
SAŠA JOVANDIĆ rođ: 1976. g. PODRVANJ
FRENKI FUĆAK rođ. 1973. g. ŽUBROVO SELO
DUŠKO ŽEŽELIĆ rođ. 1957 . ŽUBROVO SELO
NIKOLA VRANČIĆ rođ. 1955. g. ČAVJA
ZORAN MANJGOTIĆ rođ. 1955. g. BUZDOHANJ
DAVOR GRŽETIĆ rođ. 1953. g. CERNIK
DARKO RADETIĆ rođ.1960. g. ŽEŽELOVO SELO
RODI ŠTOKIĆ rođ. 1970. g. MAVRINCI
DANIJEL JURETIĆ rođ.1978. g. BUZDOHANJ
ALEKSANDAR MARŠANIĆ   .ZASTENICE
IGOR CRLJENKO   ČAVJA
NIKOLA FRLAN      PODRVANJ
DRAŽEN JURETIĆ . PODRVANJ
KRISTIJAN ŽEŽELIĆ  . LIŠĆEVICA
DAMIR MICULINIĆ     CERNIK
LOREDANO MICULINIĆ   . CERNIK
SANJIN VLAŠIĆ rođ. 1978.g. CERNIK
DEJAN BANOVIĆ   . ČAVJA
MATKO PAVAČIĆ   . CERNIK
GORAN BOROVAC   . ČAVJA
SAŠA ŽEŽELIĆ    . CERNIK
BRANKO ĆUIĆ   . CERNIK

SOPLI SU :
HARMONIKU :FRANJO ČARGONJA  CERNIK
HARMONIKU:MARIN SUDAN      PODČUDNIČ
TRUBU
VANJA HLAČA    POHUM
BUBANJ
KARLO VALIĆ    DRAŽICE

MAJ JE NOSIL : DANIJEL BARTONIČEK
napisal: A.Žeželić


Budva- Crna Gora      4-5-6.05.2007. 

Ovaj put san najprvo stavil slike aš jih je jako puno a onda pišen tekst. A ča da van rečen. Krenuli smo četrtak večer oko 9 i pol večer z`dva busa Autotransa. Se skupa, ča općinskih vlasti, ča roditejih od dice, ča sponzorih i prijatejih nabrojilo nas se je 90, tako da je bilo društvo za pet. Prvu noć va busu se je kantalo i feštalo tako da j` malo ki mogal spat. Jutro smo došli va Dubrovnik, maloj` padal daž ali nan ni niš smetalo da se 4 ure šetamo po predivnon Dubrovniku. Poobedvali smo va jednon restoranu i prešli va Crnu Goru (sa zaustavljanjen va duty free shopu i jeftinun opskrbun cigaretih). Po predivnoj Crnogorskoj obali pomalo smo se dopejali do Budve i našeg ljubaznog domaćina ki nas je smjestil va hotelski kompleks „Slovenska plaža“ kadi je ambijent, smještaj i hrana samo za pohvalit. Posle obilate večere smo se prošetali do staroga grada Budve a posle skoro celu noć sopli i kantali. Drugo jutro je bilo rezervirano za izlet po Crnoj Gori a skupilo sej` dobrovojcih ravno jedan bus i krenuli smo, Sveti Stefan, Cetinje, Lovćen stin da smo još trebali poć va Njegoši ali nismo dospeli nego smo se vrnuli va Budvu, brzo šli ča pojist i parićat se za ono za ča smo i došli a to je „Veliki međunarodni Budvanski karneval“. Nastupili smo va dve grupe i to naši gosti su bili maškarani va masku „Grobnička Republika“ a po prvi put smo imeli i kola spijačun ku je ekipa va sastavu Rade-Dragan-Doris dilila i pokazala puno mlađimi kako se to dela a i mi smo ko i saki put do sad simi pokazali kako to mi zvonimo. Malo je padal daž ali to ni smetalo grupami z Austrije, Bugarske, Italije, Francuske, Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Finske, Malte, Irske i Rio de Žaneira a s` Crne Gore su se predstavile karnevalske grupe Kotora, Tivta, Herceg Novog, Podgorice, Tuzi i se skupa nas je bilo oko 2.000. Zabava se je odužila do ranih jutarnjih ur a naša muzika je pokazala celomu kompleksu kako se svira serenada od poneštre do poneštre. Diganje je bilo na 9 jutro, pomarendali smo i krenuli put Kotora ka je bila naša sledeća destinacija. Predivan primorski grad z velun tradicijun pomorstva. Opet free-shop pa Dubrovnik pa Neum (roštilj) i onako trudni put kuće. Naši bližnji su naš čekali na Čavji i otpejali doma na zasluženi odmor. Komentari ča se tiče izleta su super ali se moran zahvalit ekipi Nikola Vrančić, Davor Gržetić, Damir Ban ki su stvarno povukli da omoguće simi nami uživanciju va Crnoj Gori predivna tri dana. Još samo zahvala našen domaćinu NVO "Feštađuni"na čelu sa gosp.Marijom Pjerotić i simi sponzori ki nemilosrdno daju kad god nan triba.
Pogjedajte slike
napisal: A.Žeželić


Festival palente i sira      29.06.2007.

USPELOJ, USPELOJ

Si su utorak devetnajstoga zijali.
A ki ne zna ča je to uspelo sad ću mu povidet.
Uspela se je napravit najveća palenta kompirica do sad na celomu svitu i to od oko 150 kil va pinjati od 750 litar.
No gremo pomalo aš van niš neće bit ćaro.

Turističke zajednice Čavje i Jelenja po prvi put imaju jedno zajedničko delo a to je za „PETROVU“
29.06.2007.leta skuhat palentu kompiricu najveću na svitu. Da bi to uspelo 19.06.2007.leta spreda oštarije „Pomorac“ se je parićala jedna manja za provu ka je bila teška oko150 kil.
Za jednu tako velu palentu mora se dobro parićat, tako daj parićana „pinjata“ ka drži oko 750 litar,
parićano je kompira, muke z Martinovoga sela i sol i normalno jedan „taruj“ od tri metra va promjeru kamo će se palenta strest. Mora se imet i "palentar" a va ovon slučaju on više liči na vesla.
Znači ki ni proval nikad palentu kompiricu ili ki ju je proval pa mu se pijaža neka dojde petak 29.06.2007.leta na „PETROVU“ zada doma na Čavji. Bit će napravjen i čobanski konak z ovcami, kadi će čobani pokazat kako se parićuje sir va prirodi, mlikarice će tepat škorup, delat putar, fecu i topit maslo.
Ugostiteji će služit palentu po starih receptih: palenta z mlikon, grobničkin siron, maslom, s pancetun, pršuton, slanin ribama,
polivača z lukon
i drugo.
Prodavat će se suveniri, delat će se kovani soldi, dica će crtat na temu palente i sira.
Od dve zapolne pa se do drugo jutro zabavjat će vas: dičji zbor KUD Ante Kamenar, dica z udruge Gromišćina zemja, Klapa Levant, Klapa Grobnik, ženski zbor Korezin, KUD Zvir, grupa Aurora, Linda Gizdulić a se će to vodit Joso Krmpotić.

PROGRAM  29.06.2007 leta14:00 Okupjanji i strganji kompira
15:30 Pajenji ognja
17:00 Provivanji grobničkoga sira i prestavjanji onih ki ga delaju
19:00 Zabavjaju vas klape i tancuri
20:00 VELO FINALE – STRESANJI PALENTE
21:00 Dilenji diplom i zahvalnic
21:30 Zabava uz muziku i tanac


Pogjedajte plakat
Pogjedajte slike s` prove
napisal: A.Žeželić


10. sportske igre Primorsko Goranske županije      1-2-3.06.2007.

Danas ću van prestavit dve udruge ke delaju na celon području Grobnišćine i ke su bila na 10. športskih igrah va Malon Lošinju
01-02 i 03.06.2007.leta.
Udruga Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grobnišćine (UHDDR-a) ka je prijavjena na Čavji a presednik je Denis Čargonja i udrugu dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Jelenje (UDVDR-RH-e) kasta je prijavjena va općini Jelenji a presednik je Jakica Ostojić .
Te dve udruge su spojile snage i skupa prestavjale Grobnišćinu na 10. Športskih igrah udrug dragovoljaca i veterana Domovinskog rada Primorsko Goranske županije va Malon Lošinju.
Takmičili su se va devet igar a to su : nogomet, potezanje konopa, stolni tenis, pikado, šah, briškula i trešeta, kros, boće i strejaštvo. Va boćanju su bili prvi a va stolnon tenisu treći.
Od 19 ekip ke su se takmičile ukupno su bili šesti, tako da jin čestitamo na medajah.
Najprvo se je dobro borilo za čin boje mesto a onda se j` isto tako slavilo z`dva pehara.
Dali su slike da stavimo na našu stranicu pa jih pogjedajte.
napisal: A.Žeželić


Mesopust 2007  31.03.2007.

Evo me (će neki reć već ti je i vrime). Malo tehničkih, malo vrimenskih i malo lenobe i tako vrime projde a da se niš ne dela na stranici. Sigurno ste misleli da nas više neće ni bit ovdi ali ste se grdo prevarili. Dobivamo sakakovi komentari od «super je stranica» pa do «ki još videl da zvončari imaju stranicu» ali mi se nedamo, gremo naprvo. Si komentari morete pustit za sad va rubriki KONTAKTI (delamo na tomu da jih morete pustit na sakoj stranici i galeriji)
No da ne dujin moran van reć ča smo se pasali od zadnji put kad san van pisal. Potli naše vele fešte "Grobnišćina zvoni 2007" sobotu 03.02.2007.leta bili smo va Jelenju na "Jelenskoj balinjeradi" na žalost slik još niman ali se nadan da će mi jih ki poslat ili dat, daje smo bili nediju 04.02.2007.leta na "Maškaranon Platku" (va organizaciji Turističke zajednice općine Čavle i radio Rijeke), sniga je bilo taman za naše zezancije, pa smo petak večer 09.02.2007.leta bili na zvončarskon okupjanju na Trsatu a to nan je bila i jedinstvena prilika da zajedno gremo na poznati tanci petkon va Pašac. Naši mići Dondolaši su bili na Riječkon karnevalu po korzu i pokazali su se va najbojen svitlu (ko i vavik), Nediju 11.02.2007.leta na poziv naših Slovenskih prijatejih šli smo na gostovanje va Kanal ob Soču, kadi nan je bilo super, nikako ni moglo proć sobota 17.02.2007.leta bez Smotre zvončarih va Matujih i zajedno drugi dan na međunarodni Riječki karneval. Za nas ipak je najlipje utorak (iako je celi dan padal daž) kad smo opet obašli Grobnišćinu i kadi nas judi predivno va sakon selu dočekaju a večer smo zapalili pusta i malo se zabavili na tancih.
napisal: A.Žeželić


Izvorno-folklorni karneval Grobnišćina zvoni 2007    27.01.2007.

Grobnišćina zvoni 2007 blagdan za oči, uši i srce. To se j` meni činilo. Sobota 27.01.2007. prelipi sunčan dan, okupjanje va Dražicah, Škoromati (Podgrad-Slovenija), Brežanski zvončari (Brgud), Munski zvončari (Mune), Halubajski zvončari (Halubje), muzika Krimejski feštari (Krimeja), Grobnički dondolaši (Grobnik), kulturno umjetničko društvo ZVIR (Jelenje), Jelenske maškare (Jelenje), dobrovoljno vatrogasno društvo Čavja i Jelenji. Ja jednostavno nemoren to pisajuć opisat, to se je moralo videt i čut. Provat ću van slikami opisat ali nisu još parićane. Jedna po jedna grupa va svojen najbojen izdanju krenula je oko 11 i pol jutro z`Dražic. Došli smo va Pohum, a i Pohumci va najbojen izdanju, jist, pit do mile voje, da ne govorin daj isto tako bilo i va Zastenicah, va Podrvnju i na Čavji. Zahvajujen se simi judimi ki su sebe dali va organizaciju "Grobnišćina zvoni 2007". Pomalo umorni va domu na Čavji zmenili smo mići dari zgosti, sopli, kantali i bili puni lipih dojmih od celoga dana. Dohajaju nan samo pohvale na lipon druženju i organizaciji izvorno-folklornog karnevala, tako da smo već drugi dan dobili poziv Slovenije da dojdemo va mesto"Kanal ob Soči" 11.02.2007. na njihovo etnološko karnevalsko okupjanje ča smo mi i prihvatili.
Ovu sobotu smo na Balinjeradi va Jelenju a nediju na Maškaranon Platku i ne sumnjamo da nan neće bit lipo, zato vas pozivamo da nan se pridružite i skupa snami zabavite.
napisal: A.Žeželić


Osmi Halubajski karneval  20.01.2007.

Prošal je i osmi Halubajski karneval. Mi nebimo bili mi da gremo ko si normalni judi na karneval nego mi gremo hodeć z`Jelenja priko Kopice (15 km). Skupili smo se va Jelenju i ko vavik do sad nas je dočekala
MAMA (buffet Lovački ROG) steplin čajen i odličnun rakijun. Krenuli smo oko 8.30 ur jutro i zajedno posle Jelenja dočekale su nas Jelenske maškare i malo počastili a mi smo zasopli. Mještani Zoretićih isto tako su nas dočekali i počastili. A onda je došlo ono ča smo iskali, Kopica, ni jako nazgoru nego je jako duga pa je nikako pasat. A kad smo je pasalii dočekal nas je Florijan i Halubajski Zvončari s`kobasicami i kiselin kapuzon. 100 metrih zdola toga vavik nas judi od srca dočekaju z`jist i popit a ja nikad neznan kako se zove to mesto a još manje kako se zove čovik ki to organizira (sran me bilo) pa mu se sad od srca zahvajujen i obećajen da ću se drugo leto malo raspitat i napisat dve besede više o njimi. Ovo leto smo imeli još jednu štaciju više a to je naš prijatel Bosić Goran ki nas je lipo počastil pred svojun kućun. I evo nas kamo smo se parićali a to je osmi Halubajski karneval. Bili smo 46. po redu, delali smo tri kola i na kraju smo se lipo zabavili s`fažolon, krafnami i vinon. Nismo se smeli puno zadržat aš nas je čekala organizacija maškar na Čavji tako da smo žureli na tanci (do 4 jutro). Pogjedajte slike. 
TRADICIONALNI-MEĐUNARODNI-IZVORNO-FOLKLORNI KARNEVAL "GROBNIŠĆINA ZVONI 2007"
Ovaj vikend imamo velu obavezu ali i čast ugostit, ŠKOROMATI, BREŽANSKI ZVONČARI, MUNSKI ZVONČARI, HALUBAJSKI ZVONČARI, Muzika KRIMEJSKIH FEŠTARIH I kulturno umjetničkog društva ZVIR Jelenji.
Kad se sobotu va Dražicah skupimo nas 300 i krenemo na 11 ur put Pohuma pa Zastenicah, Podrvnju i Čavji ja van govorin da će bit ča za gjedat i zato vas sih pozivan da dojdete videt aš bog zna kad ćete drugi put moć tako ča videt.
Ovakov je raspored ;
1. krećemo z` DRAŽIC prema POHUMU na 11,00
2. dohajamo na JOG - POHUM - 11,45 do 12,45
3.priko JEZERA va ZASTENICE - od 13,45 do 14,45
4. dohajamo va PODRVANJ - na 15,30 do 16,30
5. oko - 17,00 ur dohajamo na ČAVJU kadi će bit zabava i tanci
napisal: A.Žeželić


Prve zvonjave 2007 leta.  16.01.2007.

Čekali smo leto dan "MESOPUST 2007".
06.01.2007. na blagdan Sveta Tri Kraja pozvali smo prijateji i novinari da jin povimo ča i kada ćemo delat ovo leto. Va konobi "Kalesin" smo se zadržali jedno uru vrimena i onda smo šli va Cernik kadi smo postavili jedno velo zvono i od kuda će sako leto počet mesopust na Grobniku. Vidite slike
Sobotu 13.01.2007. je konačno došla prva zvonjava i diganje pusta. Skupilli smo se spreda doma na Čavji na 8 jutro i krenuli redon BAJČEVO SELO- RAKOVO SELO- SVILNO- KOSORCI- HRASTENICA- Market DIKOM- HALOVAC- Kaffe bar GREEN- MAVRINCI- PU DIŽE- CERNIK (Pu Banih)- PODVRH- ŽUBROVO SELO- LIŠĆEVICA- KRENOVAC-
i posle 24 kilometra zvonjave na Čavji obisili smo pustića va organizaciji Udruge Čavjanske maškare. Vidite slike.
Ni nan bilo dosta pa smo već na 9 večer počeli organizirat maškarani tanci. Maškaranih i nemaškaranih pun dom i pravi šušur do skoro 5 jutro. Vidite slike.
Da bi stvar bila boja čekalo nas je još 18 kilometrih zvonjave po Jelenju. Skupili smo se na deset i pol i pomalo krenuli put POHUMA- JURČEVO- KALINA- JOG – POHUM- ZASTENICE- GRAD GROBNIK- KAČANI- LUKEŽI- JELENJI.Va oštariji "Lovački Rog"
ko i sako leto Rade i Mama su nan parićali najboju i najukusniju večeru.
Najviše nas je oduševilo to ča su nas va sakon selu judi dočekali koda smo saki dan pu njih. Najili su nas i napili pa jin se ovin puten od srca zahvajujemo. Nadamo se da će tako bit i kletu. Vidite slike
napisal: A.Žeželić


Maškarani Platak 2007     01.02.2007.

Ča da nikad niste bili na Maškaranon Platku?!?
Ma judi moji, je to moguće?

E, onda ovako!

Nediju 04.02 2007. Turistička zajednica Općine Čavja i Radio Rika zovu Vas da dojdete na Platak. Ča morda nimate skije ili sane? Ma molin Vas lipo, ča će Van to?
Zamite lagaman ili vriću za smete, kakovu staru kamandariju ili lopatinu, pa da vidiš ...
Se Van je to dobro za spušćat se po snigu. Ne verujete? Pitajte maškare, njimin je se moguće.
Ne gjedajte kroz poneštru da pada daž. Pa ča ako pada!?! Da puše bura? Ja pa?
Omaškarajte se. Ono ča ni slučajno ne smite pušćat doma j' dobra voja i čuda smiha pa će nan simin skupa tri sunca svitet.
Program morete videt ovdi, a ča i kako će se dogajat – živi bili pa videli!!!
Za dobru zabavu, tekuću i krutu «problematiku» parićuju se TZO Čavja, Radio Rika, Općina Čavja, Žičare Platak, DVD Čavja, Veli planinarski dom, Grobnički dondolaši, Grobnišćica, TSK «Rijeka-Čavle», Dramska kumpanija Tavaloni, Istravino, PZ Vrbnik. Oni će se potrudit da komać dočekate drugo leto i šesti Maškarani Platak (prijave kreću vaje!).

Ja, ja, ja ... pozabila san Van reć. Ako se morda bojite blaga ili kakovih drugih ne dobrih sil, i to smo rešili. S nami su vavik naši vjerni zaštitnici – Grobnički dondolaši a onda Van je se jasno!

Ste me razumeli?
Ako ste – jedva čekan da se nediju vidimo, a ako Van neč ni jasno – obrnite 091 400 6677


Do nedije,
pozdravja Vas Turistička zajednica Općine Čavja
napisale: Gordana Saršon i Gržetić

Mesopusne aktivnosti društva "Naša  Djeca" Čavle   24.01.2007.

Četvrtak 01.02. 2007 u 16,00h
„MAŠKARAN JE CIJELI SVIJET“ „dječji maškarani tanci uz goste,
dječje zborove:
„MALI RIJEČANI“ i „ MORČIĆI“ pod vodstvom prof.Egle Trošelj
Navucite maske i naoružajte se veseljem i dođite se ludo zabavit.
Utorak 13.02.2007. u 16,00h „U SUSRET VALENTINOVU“
Održat će se u domu kulture Čavle, dječje igre uz glazbu i nagrade.
Subotu 17.02.2007.u 15,00h „DJEČJA REDUTA“
Okupljanje i povorka malih maškarica u 15,00h ispred doma kulture Čavle. Urnebesna zabava,
„TANAC UZ MARINERO BAND“ i bogata tombola čekaju na vas u 15,30h
napisali: Društvo Naša Djeca ČavleDoček Nove 2007  .31.12.2007.

Počelo je počelo !!!
Krenuli smo jako i žestoko. Organizirali smo doček nove godine. Judi su počeli dohajat već na osan večer, popil se je aperitiv a onda je počela zabava uz jist i pit do šest jutro.
Ni ničega falilo a judi su se stvarno lipo zabavjali i opustili. Organizacija dočeka nove godine bil nan je pravi ispit aš sad imamo šest šeteman organizacije mesopusnih tancih. (Radijski reklamni spot -  mp3-837KB)
Se je dobro krenulo a moren reć da smo parićani. Ovo leto prvi put ćemo zvonit sobotu 13.01. po Čavji tako da nas morete videt i pratit celi dan.
Kuda ćemo prohajat pogjedajte ovdi.
Slike dočeka 
Na ovoj stranici ćemo provat pratit se ča se događa snami i oko nas pa  ju saki dan pratite a mi ćemo se potrudit da vavik vidite najnovije slike.
A sad naš stari pozdrav:
                      ŽIVIO  MESOPUST
napisal: A.Žeželić 


Grobničko poje

Dijelite sadržaj na;

O NAMA NA

 

Rojeni san Grobničan

I otac i mater tu su se rodili
i nono i nona su Grobničani bili
i si su puno lumpali i pili
i veliku su starost doživili

Rojeni san Dondolaš

I naši pranonići vavik su zvonili
i otac i nono su Dondolaši bili
i si su puno lomili i pili
za maškarami sakud su hodili

Kad zazvone Dondolaši
se se trese se se praši
si kantaju si tancaju
zvonci jako dondolaju

Kuda projdu Dondolaši
se se lomi se se praši
teški zvonci kreče škinu
potres trese Grobnišćinu

Kad se spuste Dondolaši
prema Riki uz Ričinu
pomest će po Fijumeri
i po Korzu su prašinu

Kad obajdu Dondolaši
se i jednu oštariju
strašit će po Grobnišćini
i po Riki mulariju

Kad zazvone Grobničani
se se trese od žestine
odvavik su Dondolaši
ponos naše Grobnišćine

Rojeni san Grobničan