Arhiva 2006


Grobničke Alpe   23.09.2006.

Kad ste zadnji put i ste kad opće bili na Grobničkih alpah ?
Grobničke alpe su van vrhi:Fratar(1.353 m),  Suhi vrh(1.280 m),  Osoje(1.340 m),  Vidalj(1.184 m), Ćunina glava(1.160 m),  Obruč (1.376 m), Hahlići (1.097 m), i Mudna dol.

Ovi
put ću se dotać samo planinarskog doma Hahlić. On spada pod općinu Jelenji i najstariji je planinarski dom va Hrvatskon Primorju a planinari su ga zgradili (na ruke) 1926 leta. Zgorel je do temeja 1941 leta i ponovo napravjen od 1964 do 1968 leta. Sad je ponovo obnovjena drvena stolarija, krov, balkoni i fasada a još je dodana jedna soba ka ni završena .
Dom ima 20 ležajih a imet će jih još tuliko kad se završi ta soba.(mesto za spat se mora par šeteman prvo rezervirat). Oko sega se pojida Davor Šupak ki ima 75 let a saki petak gre gori i po zimi i po letu da judimi skuha ča teplo za pojist i popit.( maneštre, rižoti, sarme, pečenja, fritule, pite, palačinke da prsti ližeš ) Dobil je se moguće nagrade za naj domara. Saka čast čoviku.
Va tih šumah do i oko Hahlića još i sad morete videt divji prasci, divokoze, jeleni, divju mačku, zeci, medvidi i se sorte tićih a da ne govorimo o gjivah, kupine, šipak, drenjulah, lekovite bijke...Ovo leto je bil požar od koga se posledice i sad vide.
Judi dohajaju s`celoga svita, pa Grobničani ki još ni bil neka gre, najboje je poć s`Podkilavca pa zgoru, se je lipo označeno i ako imate lip korak gori ste za 2 do 3 ure.
Pogjedajte ovaj lipi kušćić naše Grobnišćine.
Napisal: A.Žeželić  


18.12.2006.

Evo mene, našal san malo vrimena da van napišen par besed. To ako niš ne pišen to ne znači da niš ne delamo.
Jako smo aktivni celo leto. Bili smo na nogometnoj utakmici (kraj Varaždina) Nova Ves-Grobničan ko navijači a onda Grobničan-Dinamo na osiguranju utakmice
Imeli smo izbornu skupštinu tako da imamo novo vodstvo:
- predsjednik udruge Nikola Vrančić
- tajnik udruge Davor Gržetić
- voditelj grupe Podrvanj -Zastenice i član odbora Dino Perić
- voditelj grupe Cernik i član odbora Vedran Grubešić
- voditelj grupe Buzdohanj-Svilno-Pašac i član odbora Danijel Fućak
- voditelj grupe Čavle i član odbora Rafael Pešut
- voditelj grupe Podhum i član odbora Dražen Haskić
- Časni suda    - Saša Jovandić 
                         - Anđelo Grlaš
                         - Aljoša Žeželić
Nadzorni odbor  - Zoran Klić 
                            - Zoran Manjgotić 
                            - Frenki Fućak
(Želimo jin puno sriće i zdravja)
Ovo leto ne samo da držimo tanci va domu na Čavji već i organiziramo doček 2007.leta i to va provjerenon dobron sastavu. Za jist i popit pojida se "Konoba Kalesin" a za dobar štimung je zadužen "Marinero band."
Kadi nas još morete videt kliknite ovdi.
Napisal: A.Žeželić 


Zagvozd " Glumci u Zagvozdu "  01-02.07.2006.

Iznenada smo dobili poziv od TZ. Rijeke da gremo va Zagvozd na otpiranje manifestacije "Glumci u Zagvozdu". Imeli smo samo dva dana da se parićamo ali mi gremo sakamo samo da nan guzica puta vidi. Krenuli smo sobotu na 5 jutro, ni nas bilo previše ali taman kuliko triba. Dva put smo stajali i došli oko ure zapolne. Va Zagvozdu nas je dočekal organizator Vedran Mlikota i poćakulal snami par minutih aš je imel puno dela. Mi smo se zajedno malo opustili va oštariji i šli obedvat .Posle obeda šli smo va hotel "Zdilar" ki je jedno 15 kilometrih prema Imotskon. Malo smo se ofriškali i šli smo delat ono po ča smo i došli. Na samon opiranju su bili mažoretkinje `z Sinja i Trilja, Gradska limene glazba `z Imotskoga, kulturno društvo `z Runovića i za kraj mi. Judi va ton kraju su tako ča prvi put videli tako da su bili oduševjeni. Posle toga je va domu kulture oprta izložba karikatura "Vinski Dramolet" od gosp.Davora Štambuka, a za kraj kazališna pre`stava "Cigle Sv. Elizabete" va izvedbi G. K. Komedije `z Zagreba. Pre`stava je bila za krepat od smiha ali onda je došlo još neč boje, va zaseoku Bartulovići je organizirana zabava za glumci, sponzori i prijateji. Otvorenost, srdačnost, spontanost domaćega čovika Dalmatinske Zagore nismo do sad nikad i nigdi videli. Osećali smo se ko doma, zato jin ovun prilikun još jedanput zahvajujen. Snami su se opustili i celu noć ćakulali i kantali glumci :
Vedran Mlikota, Goran Višnjić, Goran Navojec, Igor Mešin, Saša Buneta, Damir Lončar, Sanja Marin, Jasna Palić-Picukarić, Vanja Čirić, Davor Svedružić, Ivica Zadro, Ljubo Zečević,Vid Balog, Goran Malus, Željko Duvnjak, Ana Kraljević, Tomislav Kvartuč

i drugi kimi se sad ne moren sjetit imena ali jih pozdravjan.
daj bilo tako pogjedajte ovdi  ,  a ovdi morete pogjedat još slik
Napisal: A.Žeželić


Piknik  Škoromati   15.07.2006.

Sobotu 15.07.2006.leta bili smo pozvani va Podgrad pu naših prijatejih zvončarih Škoromatih.
Našli smo se va oštariji va Podgradu i zajedno je počela fešta.
Oni jedanput na leto organiziraju piknik a ovaj put su i nas pozvali.
Mi smo poslali dobru ekipu va sastavu:
Saša Jovandić, Anđelo Grlaš i Danijel Fućak ki su opravdali ime Dondolaš. Celodnevna fešta se j` nastavila na brdu Sviščak na 1242 metra nadmorske visine uz gulaš od divjači, roštilj i neograničenu količinu pijače. Bilo nan je drago da smo bili a mi ćemo se potrudit da drugo leto dojdu na našu manifestaciju "Grobnišćina Zvoni" i da pokažu kako to oni zvone celomu Grobniku.
Slike s`piknika Danijel Fućak
Napisal: A.Žeželić

Prva Grobnička regata i karneval Novi Vinodolski  08.07.2006.

Kod ča smo bili i najavili sobotu smo bili na međunarodnon letnon karnevalu va Novon Vinodolskom. Ovo nan je bilo sedmi put da prisustvujemo na ton karnevalu. Prvo nego ča smo šli va  Novi stali smo va Črišnjevo da pozdravimo naši prijateji"Jedriličarski klub Neverin (Čavle)" ki su organizirali Grobničku regatu. Oni su ju nazvali "tradicionalna prva Grobnička regata" i moramo reć da jin je to za prvi put bilo odlično. Tamo smo sreli i Janicu Kostelić pa smo joj poklonili jednu majicu i zastavicu od nas, popili smo jednu pijaču ,malo zasopli, pozdravili prdelu i krenuli va Novi. Va Novon je bila jako vela gužva puno turistih puno maškar od sakud. Zabava je bila super samo čaj` nami bus šal već na dve zapolnoćun pa nismo mogli bit duže,(morda i sa srića) ali su sedno neki ostali do drugi dan.
Niman van više niš za reć nego da grete pogjedat slike.
Napisal: A.Žeželić


Novi Vinodolski 26.Konvencija FECC-a  19.05.2006.

        26. konvencija Europske udruge karnevalskih gradova (FECC-a) je za nas završila onako kako smo i planirali, a moramo se i malo pohvalit.
Postali smo članovi te Europske udruge.
Zna se da smo već odavno prešli našu općinu,grad,županiju pa čak i Hrvatsku, zato širimo naše djelovanje i vidike na Europu. Judi su prepoznali naše delo i veli trud ki ulažemo va promociju naše općine i našega kraja, pa su nan predložili da postanemo dio Europskih karnevalskih grupa i gradova. To je za nas vela čast i otpira nan jedna vrata kadi ćemo se sin silami trudit da si judi na ovon svitu čuju, vide i osjete ča to znači bit Grobničan i ča znači volet svoj kraj, našu Grobnišćinu.
Već ovu prošlu šetemanu kad smo bili v`Riki i va Novon Vinodolskon, si delegati te konvencije
(21 zemja svita) su pitali ki smo,skuda smo i si su bili oduševjeni snami. To je jako dobar put za promociju našega kraja, i mislimo da će bit još puno toga ščin ćemo se moć pohvalit.
Ovako je to bilo va Novon Vinodolskon.
Napisal: A.Žeželić    


Gat Karoline Riječke (FECC)  16.05.2006.g.

   Kako smo van već najavili utorak 16.05.2006.smo bili v`Riki na Gatu Karoline Riječke,
na jednon predstavjanju pred 170 delegatih od 21 države svita , sudionika 26 Konvencije Udruge karnevalskih gradova Europe (FECC).
Ka se održava sih ovih dan va Novon Vinodolskon.
Delegati su bili od Albanije, Arube, Belgije, Bugarske, Francuske, Luksenburga, Litve, Njemačke, Nizozemske, Italije, Švicarske, Portugala, Rusije, Makedonije, Malte ,Srbije i Crne Gore, Ukrajine, SAD-a, Tunisa i Hrvatske, bil je i predsjednik udruge Henry Van der Kroon.
Ton prigodon je otprta i izložba mask i slik Riječkog Karnevala na Trsatu va Čitaonici ka će trajat celu ovu šetemanu , pa ki ima vrimena neka gre malo pogjedat aš je tamo izložena i naša maska. Fešta j` počela na 7 večer kad su padobranci Krila Kvarnera skočili zaviona i donesli zastave Riječkog Karnevala. Posle je počelo predstavjanje Riječkih grup i njihovih zastav.
Tancalo se j` na muziku "Cocktail`s benda" i klape "Nevera". Naš red da se predstavimo je došal na 10 večer i dignuli smo su publiku i si Europski delegati na noge. Bili su oduševjeni znašin nastupon.
Isto to gremo napravit va Novi Vinodolski petak 19.05.2006.leta. Krećemo zbuson na 6 večer s`Čavje a fešta počinje na 8 večer pa ki nas ni videl v`Riki a žeja bi mu bila ,neka dojde va Novi Vinodolski.
Članak Novi list.    Slike z`Gata Karoline Riječke
Napisal: A.Žeželić    


Makedonija (Strumica)   06-08.03.2006.g.

Komać sad san našal malo vrimena da van povin kako nan je bilo va Makedoniji.
(tamo gdje  vječno sunce  s`ja –tamo je Makedonija)
Znali smo da je to jako dugo,znali smo da će bit loše vrime ali nan vrag ni dal mira i morali smo krenut. Okupili smo se nediju 05.03.na 8 večer zada doma na Čavji (takov je bil dogovor).  Celi dan je bilo jako loše vrime i se ceste va Hrvatskoj su bile zaprte aš je padal snig i puhala jaka bura. Va Autotransu su nan rekli da nemoremo krenut aš da je zaprta cesta. Mi smo rekli da nas to ni briga i neka dojde autobus na Čavju. Autobus je došal na 9 večer. Došli smo do Grobničkog poja i policija nas je vrnula aš nismo imeli lanci.Vozači su rekli da gremo na Žabicu pričekat da se vrime smiri. Da budemo nekako na kupu šli smo na poje pu Zdravka i tamo smo već počeli sost i kantat. Policija nas je pustila da projdemo tek na pol ure zapolnoćun.
Ni nas bilo niš briga samo da smo krenuli.Put je bil dobar iako smo putovali 17 ur.
Došli smo va Strumicu smjestili se va hotel šli na večeru i zajedno va holu hotela napravili feštu. Domaćin nas je lipo dočekal i za se strane grupe napravil jedan lipi prijem. Va Sali smo bili mi, Slovenci, Crnogorci, Irci, Nizozemci, Maltežani, Bugari, Amerikanci i Srbi.Predsjednik međunarodne udruge karnevalskih gradova (FECC)
gosp. Henry van der Kroon nas je sih skupa pozdravil ,grupe su se jedna po jedna predstavile ,mi smo simi dali jedan naš poklon i lipo se zabavili.
Utorak 07.03. smo se digli na 8 jutro,pomarendali i šli prošetat po Strumici. Sam grad je ravničarski i ima oko 40 000 judih. Judi su jako `jubazni,tepli i dobronamjerni, tako da smo se lipo osjećali. Se je jeftinije nego pu nas tako da smo se vaje rastrošili i pokupovali valda pol grada,(mastike, robe, postoli, igračke, zlato i se za žene-divojke i dicu).
Vrnuli smo se va hotel na obed i pomalo se počeli parićevat za "Strumički Karneval".
Došli smo z`autobuson na sami početak povorke a dokli smo čekali šli smo va jednu oštariju malo zasost i ča popit. Snig je padal celi dan, ali je bilo teplo pa se ni lovil. Judi tamo nisu naučeni na takovo vrime ali sedno jih je bilo jako puno. Nami baš odgovara takovo vrime. Povorka je bila duga oko tri kilometra ,napravili smo četiri kola a judi su bili snami oduševljeni. Na glavnoj pozornici je bil svojimi gosti predsjednik Makedonije gosp. Branko Crvenkovski,sopla je naša himna i čitali su va ča smo obučeni na grobnički aš san jin to poslal par dan prvo.
Onako lačni i trudni šli smo va najboju čevapčinicu najist se i zabavit. Nismo se mogli baš previše opustit aš nan se je bilo dignut na 6 jutro. Krenuli smo na vrime po iston putu kuda smo i došli a trebalo nan je 18 ur za nazad aš smo stali jednu uru va Velesu.
Moran van još reć da su snami s`poslon i ko gosti bili: Josip Čargonja, Ervin Bura, Robert Zaharija, Doris Miculinić, Rade Rak, Juraj Fućak, Danijel Mavar, Igor Jurčić, Žarko Lučić, Siniša Pucić, Livio Černjul, Sandi Bujan-Cvečić, Saša Ilijaš i Josip Silov.
Slike ovoga ča san van povidel morete pogjedat ovdi.      Članak Novi list
Napisal: A.Žeželić


Tanci na Čavji  2006.g.

 

Više put san van na ovih stranicah napisal da smo mi po prvi put organizirali maškarani tanci va domu na Čavji. Ovo leto smo imeli tanci osan put po soboti i utorak na palenju pusta. Sopli su nan "MARINERO BAND"  a za jist i pit je bila zadužena "KONOBA KALESIN" Si ki su bili na tancih mogli su se uvjerit kako je bilo lipo, a ki nisu bili moru na ovih slikah videt ča su propustili. Drugo leto će sigurno doć ako ćemo mi držat tanci.
Napisal: A.Žeželić


Snimke    11.02.2006.g.

Ovdi smo van parićali snimke ke je snimil Ban Damir svojin foto aparaton. Snimke su velike 1 do 2 MB , tako da  ako nimate dobru vezu i tu škatulu spreda vas nemojte ni provivat.
Ako ima ki još kakovu snimku ili sliku a volel bi ju objavit neka nan ju pošaje bit će nan drago stavit ju na stranicu.
Još mesopust ni gotov a kadi nas morete videt , kliknite ovdi Kalendar mesopust 2006.leta.
Napisal A.Žeželić

Naš meštar Zoran va elementu   Kolo va Cerniku

Ovako se opuštamo                       Kolo znutra

Boćarija va Pohumu va najlipšen sjećanju

Paljenje Pusta 2006    28.02.2006.g.

Prošlo je osan šeteman ovoletnog mesopusta.Moramo reć da nan je malo žal a malo i ni aš se je to malo odužilo.
Završetak mesopusta nas šezdeset smo počeli ovu sobotu na jedanajstoj zvončarskoj smotri va Matujih.Bile su ove grupe: Brgujci su otprli smotru, a posle njih pred publikun su se predstavili ćićki zvončari `z Lanišća ki su va Matuje došli po prvi put, žejanski zvončari, krampusi `z Eggersdorfa malog mesta 10 kilometrih od Graza, brežanski zvončari, grobnički dondolaši, munski i zametski zvončari, zvončari Korensko-Vlahov Breg, sovinjski pusti, halubajski i frlanski zvončari.

Oko četire zapolne krenuli smo va Šmriku aš smo judimi obećali da ćemo ovo leto doć.Pozvonili smo po celoj Šmriki a va domu nas je dočekalo jist i pit ča nan je parićal Besir.I tu nan je bilo jako lipo.Oko osme ure večer smo došli na Čavju i šli delat na Grobničku noć.Izvlačili smo tombulu i zabavili se do pet jutro.
Slike od Matujih i Šmrike pogjedajte ovdi
Nediju smo se malo odmorili i krenuli zapolne na 23.Riječki karneval.Ko i sako leto si smo se našli va oštariji Mornar na placi.Skupilo nas se je oko 65 i predzadnji napravili šest kol da si judi vide kako to mi tiramo zimu.Bilo je lipo vrime i puno,puno judih.Nastavili smo utorak s´palenjen pusta. Krenuli smo na 8 i pol jutro i najprvo se zaustavili pu Dirnisa popili jednu rakijicu i onda ko i sako leto do sad smo se zaustavili na fritule pu familije Žeželić,onda Bajčevo selo pa Rakovo selo, Svilno, Kosorci, Hrastenica, Dikom, Halovac.To je prvi del dana pa smo morali poć ča pojist va oštariju POMORAC.Va Pomorcu smo pojili super maneštru popili gemišt zasopli ,zakantali i krenuli put "Osnovne škole Čavle" Tamo nas je dočekal direktor škole,učiteji i puna dvorana vesele i maškarane dice (saka `jin čast). Onda je došlo na red Green, Mavrinci, Diža, Cernik, Podvrh, Žubrovo selo, Lišćevica, Krenovac i na kraju Dom Čavja, kadi nas je dočekalo oko petsto judih.Ovdi se još jedanput zahvaljujemo simi ki su nas va selih dočekivali  s`puni pijati i žmuji.

Udruga Čavjanske maškare i dramska grupa Tavaloni su napravili igrokaz i sudili "infarktiću" , ko ča i spada osuđen je na vječiti oganj. "ZAPALILI SMO GA"
Željko Lambaša načelnik općine Čavja nan se je zahvalil ča smo mu vrnuli kjuč općine. Mi smo se zahvalili sponzorimi i simi ki su nan pomogli,  pozvali smo judi nutra va dom na tanci i proslavili paljenje pustića i završetak mesopusta.
Već jutra počinje parićavanje za put va Strumicu (Makedonija).
Napisal: A.Žeželić


Maškarani Platak   22.02.2006.g.

19.02.2006 leta nediju smo bili na četrton maškaranon Platku ki su organizirali Općina Čavja,Radio Rijeka i Dom Platak. Bilo nas je 35 i vrnuli smo se va izvorni pohod po snigu i po šumi.Bilo je oko 100 maškar se skupa,takmičili smo se va slobodnon spuštanju na bilo čemu i osvojili smo lipe nagrade.
Pogjedajte članak ki je zišal va Novon listu,
a slike su van ovdi.
Ako nas ovo leto još niste videli,imate prilike na ovih mestih. Još nan je ostalo Zvončarska smotra va Matujih,posjet va Šmriku,Karneval v`riki i 28.02 obahajanje Čavje i paljenje pusta
Sobotu 25.02. je najveće ludilo za vrime mesopusta ka se zove "Grobnička noć" va organizaciji a koga drugog nego Dondolaših.
Pozivamo vas na tu najluđu noć aš zivučujemo bogatu tombulu koj su nagrade SKUTER,TELEVIZIJE, MAŠINE ZA POŠADU i puno puno lipih stvari, a ako još niste kupili tombulu još imate vrimena va butigah i oštarijah po Grobniku.
Napisal A.Žeželić


Mići Grobnički Dondolaši   21.02.2006.g.

11 i 12.02.2006 leta samo Mići Grobnički Dondolaši su imeli aktivnosti.Sobotu su bili na dječjoj reduti na Čavji.Hodili su od škole do doma i delali su kolo spreda doma.Nediju su bili va Kostreni isto na dječjoj reduti tako da su jih i judi z`onoga kraja mogli malo boje pogjedat.
Sobotu 18.02. održana je 10. dječja karnevalska povorka v`riki po lipon proletnon vrimenu.Bilo je 75 maškaranih grup va kih je bilo priko 4000 mićerih maškar. 
Pogjedajte kako je bilo na Korzu v`Riki.
Napisal A.Žeželić


Grobnišćina zvoni    04.02.2006.g.

"Grobnišćina zvoni" smo odbavili po četrti put svojimi gosti Halubajskin zvončarimi a ovo leto su nan se po prvi put pridružili i Munski zvončari. Tako smo mi obnovili staru navadu i užancu da se po Grobnišćini prošetaju zvončari i razavesele se mlado i staro.Mogle su se videt se sličnosti i različitosti maske,hoda i kola s`tri bande ovoga našega kraja.Se zajedno nas je bilo oko 160, delali smo pet put kolo i to va Dražicah,Pohumu,Zastenicah.Podrvnju i Čavji.Dobri judi su nan parićali va tih mestih za pojist i popit a za dobru zabavu smo se mi sami trudili.Ovo leto su nan se pridružili dr.sc Ivan Lozica, mr.sc Joško Caleta i prof. Anamarija Starčević-Štanbuk z`instituta za etnologiju i folkloristiku va Zagrebu ki su nas celi dan pratili,slikali i snimali (nadamo se da će nan poslat slike da jih stavimo na stranicu).Teli bimo se zahvalit na povjerenju i da nan još ki put dojdu.
Pogjedajte slike Grobnišćina Zvoni

Na žalost nediju se je dogodilo ono čega se najviše bojimo,po prvi put va 7 let morali smo odgodit gostovanje i to va Šmriku i Vrbnik. Ovin puten se izvinjavamo simi ki su nas teli videt i pozdravit. Vjerujete,da smo mogli bimo bili došli.
Nadamo se da ćemo drugo leto doć i napravit dobru feštu.
Napisal A.Žeželić


  Pašac-Drenova                                                                                                                29.01.2006.g.

«Drenova 2006»zove se manifestacija na koj smo mi i Halubajski zvončari skupa zvonili i obahajali sela po Drenovi.
Krenuli smo na 10.30ur s`Čavje i najprvo smo pozvonili va Pašcu. Tamo smo prošli celo selo i krenuli va Skvažići.Va Skvažićih su nan se pridružili halubajski zvončari i krenuli smo va osvajanje redon Benčani-Brdo-Podbreg-Lokva-Tonići-Lokva. Va Lokvah je bila super zabava i tanci.
Došlo nas je puno judih gjedat a moramo se zahvalit na punih pijatih i žmujih.
Bilo nan je prelipo i da bar tako bude i kletu.

Pogjedajte slike i uvjerite se sami.

VRH


Napisal: A.Žeželić

  Viškovo i Krimeja                                                                                                        21.01.2006.g.

Dana 21.01.2006.leta bili smo na karnevalu va Viškovu.Ko i sako leto do sad mi to obavimo na hodeć.Našli smo se na 9 ur jutro va Jelenju pu naše "MAME"(Lovački Rog) a krenuli smo oko 9,30ur.Prva štacija nan je bila va Zoretićih pu butige "Ksenija"onda pomalo po Kopici zgoru (koda je sako leto teža...).Kad smo osvojili Kopicu dočekali su nas naši veli prijateji Halubajski Zvončari va konobi pu Florijana "Šorića".Nismo prošli ni 200 metrih i dočekaju nas mještani Saršonih.To nan je bila zadnja štacija do Gramata na Marinićih.Moramo se ovin puten zahvalit simi ki su nas pratili na ovon pomalo čudnon putu. Na samon karnevalu je malo dažjilo ali to nan ni smetalo (nebimo došli samo da sikire padaju).
Da je bilo se kako san van napisal pogjedajte ovdi.
Mići Dondolaši su imeli va Marčejih smotru na 10ur jutro i kod ča su nan rekli bilo j`in je jako lipo a ovdi morete pogjedat.Slike od Mićih Grobničkih Dondolaših

Prošli vikend je bil jako aktivan za nas tako da smo zajedno drugi dan 22.01.2006. leta imeli smotru Zvončarih i Feštarih na Krimeji s`početkon na 14,00ur.Bilo je jako puno grup mi nismo uspeli se videt, pa ćemo van jih nabrojit: Korensko i Vlahov breg,Talijanski gosti z`Udin – »Carnevale di Rodda«, gosti iz Slovenije – Kurenti iz Destrnika, Škoromati iz Podgrada, Vrbovske šeme iz Vrbova i Ilirske Bistrice,Žejanski zvončari, Tribaljski krabunosi, Krabunosi iz Grižana, Labinjonska kumpanija, Sovinjački pusti, Mesopusna udruga Selce, Pehinarski feštari i gospoda,Krimejski feštari, Halubajski zvončari i Zametski zvončari.
Slike s`krimeje pogjedajte ovdi

VRH


Napisal: A.Žeželić

  Vavik prvi                                                                                                                            15.01.2006.g.

 

 

Da su Grobnički Dondolaši vavik prvi va svojoj zajednici pokazuje i humanitarna akcija na ku se redovito prijavljuju.

KRV DAROVALO 110 ČAVJANACA

ČAVLE – Pozivu na prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Čavlima odazvalo se 125 darivatelja, od kojih je 110 darovalo krv. Među njima bilo je i pet novih darivatelja mlađe životne dobi, a pridružilo im se i petnaest članova Udruge »Grobnički dondolaši«, koji su u ovo doba mesopusta odlučili pokazati svoju humanost...

Ovdi pročitajte celi članak z`novin
Napisal: A.Žeželić

VRH

  Obahajanje Grobnišćine                                                                                             09.01.2006.g.

 

 

Evo još jedno leto smo va općini Čavja i Jelenji otprli ludi dani mesopusta.Obašli smo sa mesta ko i sako leto.Ovin puten se zahvaljujemo simi judimi ki su nas lipo i teplo dočekali i veselili se zajedno snami.
Ovdi pročitajte članak ki je zišal va Novon listu 08.01.2006.leta.
Ovako`j to zgjedalo na Čavji 07.01.2006.leta      Hrastenica z`našin meštron
a ovako va Jelenju 08.01.2006.leta 
Moramo vas još jedanput domislet da držimo tanci va domu na Čavji saku subotu do 
kraja mesopusta i utorak 28.02.2006.leta kada palimo pusta. Stol morete rezervirat na broj telefona 259-579 ili na 250-282.

Sopu i zabavjaju vas "Marinero Band" a da van niš ne fali za pojist i popit pojida se"Konoba Kalesin"

Napisal: A.Žeželić
VRH

  Grobničko poje                                                                    
Slikal:  A.Žeželić 
 

Dijelite sadržaj na;

O NAMA NA

 

Rojeni san Grobničan

I otac i mater tu su se rodili
i nono i nona su Grobničani bili
i si su puno lumpali i pili
i veliku su starost doživili

Rojeni san Dondolaš

I naši pranonići vavik su zvonili
i otac i nono su Dondolaši bili
i si su puno lomili i pili
za maškarami sakud su hodili

Kad zazvone Dondolaši
se se trese se se praši
si kantaju si tancaju
zvonci jako dondolaju

Kuda projdu Dondolaši
se se lomi se se praši
teški zvonci kreče škinu
potres trese Grobnišćinu

Kad se spuste Dondolaši
prema Riki uz Ričinu
pomest će po Fijumeri
i po Korzu su prašinu

Kad obajdu Dondolaši
se i jednu oštariju
strašit će po Grobnišćini
i po Riki mulariju

Kad zazvone Grobničani
se se trese od žestine
odvavik su Dondolaši
ponos naše Grobnišćine

Rojeni san Grobničan